Identitet2018-11-26T13:06:12+00:00

IDENTITET

IDENTITET

Vi lever i et samfund med et væld af muligheder for forskellig livsførelse. De stærke unge formår at få det bedste ud af de mange muligheder. De kan bevæge sig som nomader fra det ene tilbud til det andet og skabe deres eget liv ud fra de utallige muligheder, som det moderne samfund har skabt. Men de svagere unge kan have sværere ved at navigere mellem de mange tilbud og risikerer derfor at bukke under og mistrives.
Valgmulighederne synes af forskellige grunde alligevel ikke opnåelige for disse svage unge. For nogle unge får alkohol en funktion som selvmedicinering, mens det for andre er en markør for at træde ind i voksenlivet.