Statistikker2018-11-26T13:11:55+00:00

STATISTIKKER

Alkoholdialog-Gymnasiet

ALKOHOLFORBRUG WEEKEND

De fleste på en ungdomsuddannelse drikker ikke hver weekend.
 • 11 %  drikker aldrig alkohol.
 • 47 %  drikker enkelte weekender.
 • 34 % drikker næsten hver weekend.
 • 8,6 %  drikker hver weekend.
Kilde: Alkohol blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever.  Sundhedsstyrelsen 2018

FULDSKAB

De fleste 16-årige har ikke været fulde eller max 1 gang den sidste måned. Andelen stiger en smule i 17-18-års alderen, men det er stadig et mindretal, der svarer, de ofte drikker sig fulde.
Kilde: Ungeprofilundersøgelsen.  Komiteen for Sundhedsoplysning, 2016.

FALD I 15-ÅRIGES FORBRUG

Siden 2002 er der sket et markant fald i andelen af både drenge og piger, som drikker alkohol ugentligt.
Hvor halvdelen af drengene (50 %) i 2002 drak ugentligt er det i 2014 faldet til hver femte (21 %). For pigernes vedkommende er det faldet fra 39 % i 2002 til 12 % i 2014.

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen  2014.  Statens Institut for Folkesundhed 2015.

UNGE OM ALKOHOLKULTUREN

Over halvdelen (55 %) mener, det er utjekket at drikke sig meget fuld.
Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2017  (15 – 25-årige).
Halvdelen (57 pct.) synes, at unge i Danmark drikker for meget.
Hver tredje (32 pct.) synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.
Hver tredje (35 %) synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.
Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017.  (16-20-årige)

FLERTALSMISFORSTÅELSER

 • 59 % af de 15-25-årige tror, at de drikker mindre alkohol end deres jævnaldrende.
 • 9 % af de 15-25-årige tror, at de drikker mere alkohol end deres jævnaldrende.
(Blandt dem, der drikker alkohol)
Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2017

NEGATIVE OPLEVELSER

Næsten tre fjerdedele (68 %) har oplevet at have drukket så meget, at de næste dag ville ønske, de havde drukket mindre. De har oplevet:
 • Opkast: 72 %
 • Black-out: 54 %
 • Emotionelle oplevelser (fx gråd, overkærlighed, aggressivitet, overgearet): 46 %
 • Selvforskyldte ulykker: 40 %
 • Intim kontakt, som jeg fortrød: 33 %
 • Konflikter og skænderier: 32 %
 • Samleje, som jeg fortrød: 18 %
 • Udøvet voldelig adfærd: 8 %
Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2017 (15-25-årige)
Danske unges alkoholforbrug ligger højt internationalt set, målt på hyppighed af fuldskab ligger vi således som nr. 4 blandt 36 lande.
Dog er Danmark sammen med England og Skotland det land, hvor der er sket det største fald i forbruget blandt både piger og drenge fra 2002 til 2014.
Kilde: Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014 (2018)
De aldersgrupper, hvor flest (både kvinder og mænd) drikker over 30 genstande om ugen er:
 • 16 – 24 år
 • 65 – 74 år
Der er sket et markant fald i andelen, der drikker over højrisikogrænsen*
 • 10,6 % drak over grænsen i 2010
 • 6,9 % drak over grænsen i 2017
* 14 genstande ugentligt for kvinder og 21 genstande ugentligt for mænd
Kilde: Danskernes sundhed. Den nationale sundhedsprofil 2017.
Se desuden: Udvikling i danskernes alkoholforbrug. Danmarks statistik.

UNGE DRIKKER MINDRE

Danske unge har et højt forbrug af alkohol. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, og forbruget blandt unge er faldet generelt. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen 15-16 år (48 %), og færre, der debuterer i alderen 13-14 år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt.
Når de begynder at drikke, er der også færre, der drikker regelmæssigt. Andelen af 15-årige, der drikker hver uge, er for drengenes vedkommende faldet 60 % siden 2002 og for pigernes vedkommende 70 %.
Kilder: Unges alkoholvaner i Danmark 2014 og Skolebørnsundersøgelsen 2014.