Statistikker2018-10-15T16:16:31+00:00

STATISTIKKER

ALKOHOLFORBRUG WEEKEND

De fleste drikker ikke hver weekend.
 • 11 % gymnasieeleverne drikker aldrig alkohol.
 • 44 % af gymnasieeleverne drikker enkelte weekender.
 • 34 % af gymnasieeleverne drikker næsten hver weekend.
 • 12 % af gymnasieeleverne drikker hver weekend.
Kilde: Ungdomsprofilen 2014.  Statens Institut for Folkesundhed 2015.  Alkohol p. 13-17.

FULDSKAB

De fleste 16-årige har ikke været fulde eller max 1 gang den sidste måned. Andelen stiger en smule i 17-18-års alderen, men det er stadig et mindretal, der svarer, de ofte drikker sig fulde.
Kilde: Ungeprofilundersøgelsen.  Komiteen for Sundhedsoplysning, 2016.

FALD I 15-ÅRIGES FORBRUG

Siden 2002 er der sket et markant fald i andelen af både drenge og piger, som drikker alkohol ugentligt.

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen  2014.  Statens Institut for Folkesundhed 2015.

DEBUTALDER HÆVET

Alkoholdebuten er steget, så andelen af 15-årige, der har prøvet at drikke, er faldet.

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014.  Statens Institut for Folkesundhed 2015.

UNGE OM ALKOHOLKULTUREN

Hvad mener unge (16-20-år) om alkoholkulturen?
 • 57 pct. af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.
 • 32 pct. af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.
 • 35 pct. af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.
Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017

NEGATIVE OPLEVELSER

Negative konsekvenser af eget alkoholforbrug – målt på de 68 % af de 15-25-årige, der har oplevet at have drukket så meget, at de næste dag ville ønske, de havde drukket mindre.
 • Opkast: 72 %
 • Black-out: 54 %
 • Emotionelle oplevelser (fx gråd, overkærlighed, aggressivitet, overgearet): 46 %
 • Selvforskyldte ulykker: 40 %
 • Intim kontakt, som jeg fortrød: 33 %
 • Konflikter og skænderier: 32 %
 • Samleje, som jeg fortrød: 18 %
 • Udøvet voldelig adfærd: 8 %
 • Andet: 3 %
 • Ved ikke: 3 %
Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2017

DEN GODE FEST

Det bedste ved at gå til fest er:
 • at være sammen med venner (70 %9
 • at møde nye mennesker (48 %)
Danske unges alkoholforbrug ligger højt internationalt set, målt på hyppighed af fuldskab ligger vi således som nr. 4 blandt 36 lande.
Dog er Danmark sammen med England og Skotland det land, hvor der er sket det  største fald i forbrug blandt både piger og drenge fra 2002 til 2014.
Kilde: Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014 (2018)

UNGE DRIKKER MINDRE

Danske unge har et højt forbrug af alkohol. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, og forbruget blandt unge er faldet generelt. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen 15-16 år (48 %), og færre, der debuterer i alderen 13-14 år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt.
Når de begynder at drikke, er der også færre, der drikker regelmæssigt. Andelen af 15-årige, der drikker hver uge, er siden 2002 faldet til cirka en tredjedel.
Kilder: Unges alkoholvaner i Danmark 2014 og Skolebørnsundersøgelsen  xx.